AMSTERDAMSE SCHOOL GEBOUW IN AMSTERDAM WEST

Unieke architectuur perfect voor onze ateliers

De Meesteropleiding Coupeur is gevestigd in een rijksmonument ''Jan Maijenschool'' aan de Jan Maijenstraat 11-15 in stadsdeel West te Amsterdam. Het gebouw werd in 1928 van de vorige eeuw opgeleverd in de voor die tijd typerende bouwstijl van de Amsterdamse School. Tot het einde van 1994 deed het gebouw dienst als school voor lager- en kleuteronderwijs (de Mercatorschool). 

In mei 2011 opende de Meesteropleiding Coupeur haar deuren, na een grootscheepse verbouwing die eind 2010 van start ging. Het resultaat is een uniek gebouw, speciaal ingericht voor de opleiding met twee grote en vier kleine ateliers en  een aantal kleinere instructie- en leslokalen.

Recht tegenover de school staat de markante Jeruzalemkerk. Een groot plein scheidt de twee gebouwen. Net als de school past de kerk goed in de buurt, die overwegend in de Amsterdamse School is opgetrokken. Achter de school bevindt zich één van de best bewaarde geheimen van de buurt: een prachtige stille binnentuin.

Amsterdamse School
De Jan Maijenschool is ontworpen in deze bouwstijl uit de periode van de Moderne Bouwkunst. Kenmerkend voor deze bouwstijl is het veelvuldig gebruik van baksteen en het toepassen van versieringen in de gevels, in baksteen of gebeeldhouwd natuursteen. De vaak plastische gevels zijn meestal gevuld met laddervensters, bekroond met steile daken en soms met torentjes versierd.