Aanmelden

Aanmelden

Wil je meer informatie over de opleiding(en)? Vul dan onderstaand je gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Of neem contact met ons op: 020 820 1153 of info@meesteropleidingcoupeur.nl

Aanmeldprocedure

De Meesteropleiding Coupeur biedt drie verschillende opleidingen; voltijd, deeltijd en het basisjaar en is hierdoor voor iedereen toegankelijk. Het basisjaar is geschikt voor studenten die niet of nauwelijks ervaring hebben met naaitechnieken en hiervoor geldt een andere aanmeldprocedure dan voor de vol- en deeltijdopleiding.

Aanmeldprocedure Basisjaar (1 jaar, 1 dag in de week)

  1. De kandidaat informeert zich goed over het basisjaar
  2. De kandidaat vult het aanmeldformulier in en stuurt het aan de Meesteropleiding Coupeur
  3. De Meesteropleiding stelt een opleidingsovereenkomst op die door kandidaat en de Meesteropleiding word getekend

Aanmeldprocedure  Voltijd- en deeltijdopleiding 

De voltijdopleiding (3 jaar, 4 dagen in week) leid je op tot Meestercoupeur en de deeltijdopleiding (2 jaar,1 dag in de week) leid je op tot Gezelniveau-A. Daarna is er de mogelijkheid om door te stromen naar de eenjarige opleidng Gezelniveau-B en Gezelniveau-C.

  1. De kandidaat informeert zich goed over de opleidingen 
  2. De kandidaat meldt zich aan via het aanmeldformulier. Naar aanleiding hiervan wordt beoordeeld of de kandidaat voldoende basisvakmanschap (gezelniveau) en motivatie heeft om uitgenodigd te worden voor een intakegesprek
  3. Voor het intakegesprek neemt de kandidaat het volgende mee;        

• Portfolio; foto’s, schetsen en/of ontwerpen                                                                                       • Patronen                                                                                                                                           • Recente eigen kledingstukken of ander relevant werk, die tonen dat je geschikt bent voor het kleermakersvak

Op basis hiervan wordt de kandidaat beoordeeld op het niveau, motivatie en worden de studiemogelijkheden besproken. Indien de beoordeling positief is wordt de kandidaat uitgenodigd voor het assessment.

   4. Het assessment vindt plaats op een van de ateliers van de Meesteropleiding Coupeur waar             de kandidaat gedurende de hele week zelfstandig kledingstukken vervaardigt.

  1. Als het assessment naar oordeel van de Meesteropleiding en de kandidaat positief verloopt, volgt er een opleidingsovereenkomst die door de kandidaat en de Meesteropleiding wordt getekend.
  • 1 Persoonlijke gegevens
  • 2 Ervaring & motivatie
Persoonlijke gegevens


De Meesteropleiding Coupeur beoogt studenten die al een basisniveau als kleermaker hebben verder op te leiden tot het niveau van meester-coupeur.
De meester-coupeur is werkzaam in een theater- of coutureatelier waar gespecialiseerde maatkleding van zeer hoge kwaliteit gemaakt wordt. De kern van het werk bestaat uit het interpreteren van ontwerpen en het vervolgens daadwerkelijk maken van kostuums of andere kledingstukken van hoge kwaliteit voor dames of heren. De meester-coupeur streeft naar perfectie in de technische uitvoering van een kledingstuk. 
Op dit moment is er binnen de theater en couture wereld vraag naar kwalitatief hoog geschoolde coupeurs. Met het diploma van de Meesteropleiding Coupeur wordt je opgeleid voor deze arbeidsmarkt.