Deeltijdopleiding

GEZEL A EN B

De niveaufasen Gezel  A en  B worden ook in deeltijd onderwijsvorm aangeboden, in totaal 3,5 jaar.  Als blijkt dat een student ná dit traject verder wil studeren bestaan er mogelijkheden in te stromen in het voltijdtraject.

Unieke onderwijsvisie en positionering.
Het pure vakmanschap van de coupeur, het ambacht van het op kwalitatief topniveau ‘maken’, is de rode draad van het leertraject. Voor 90% bestaat het onderwijs uit het werken in een van onze ateliers onder begeleiding van leermeesters en experts.

De opleiding onderscheidt zich door de nadruk op het perfect kunnen maken van een kledingstuk en op het creatief kunnen oplossen van coupeur technische vraagstukken. Hierin worden onze leerlingen graag gewilde experts.

Alumni

Onze afgestudeerden zijn veelal werkzaam op ateliers in de mode, couture, het theatrale, museale en entertainment werkveld. Anderen starten een eigen atelier.  

Het vak leren in het atelier
Alle opleidingen en cursussen vinden plaats in onze ateliers. Hierin wordt professioneel geleerd en gewerkt.
Het werken met experts uit de praktijk, met elkaar en met aandacht voor gebouw, de ruimten en het werkmateriaal is een essentieel onderdeel van onze onderwijsvisie.

Logboek
In een logboek houdt de leerling overzichtelijk bij, wat hij heeft geleerd, hoe hij het gedaan heeft, wat het kostte en hoeveel tijd hij ermee bezig was. Hiermee creëert hij een naslagwerk waarin hij op eigen wijze zijn kennis voor de toekomst vastlegt. Een onmisbaar handboek voor een ambachtsman of -vrouw.

Patroontekenen is geïntegreerd in de opleiding. Het curriculum is gericht op het kleermaken en niet specialistisch op patroontekenen. Alle patroontekenlessen staan in relatie met de verplichte curriculum kledingstukken en het kunnen maken op maat.

Ontwerpen behoort niet tot de opleiding. Expliciet onderdeel van de opleiding is wel het interpreteren van kledingontwerpen naar technische uitvoering. Hier hoort ook het samenwerken met ontwerpers en art directors bij.’

Externe opdrachten

In deeltijd zijn de externe opdrachten geen verplicht onderdeel van het programma, omdat meewerken hieraan niet lukt voor 1 dag per week. Voor wie meer tijd heeft, is deelname aan deze opdrachten bespreekbaar.

Theorie

Naast 90% aanleren van basistechnieken en later het maken van kledingstukken in het atelier, is er theorieles in patroontekenen, kostuumgeschiedenis en materiaalkennis, presentatie en vakhouding.

HET CURRICULUM

GEZELFASE A 

Techniek, techniek, techniek
Het eerste jaar van Gezelfase A  bestaat uit een zeer grondige aanpak  in het aanleren van tientallen basistechnieken. Er wordt veel tijd besteed aan het oefenen tot in de perfectie van een grote verscheidenheid aan zowel machinale als handtechnieken. Het doel is dat leerlingen een attitude verwerven in het leveren van kwaliteit. Deze pure techniekhelft van Gezelfase A  is uniek in zijn opzet. Deze fase wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid. Hierna kiest de leerling voor de specialisatie Dames of Heren.

Specialisatie Dames of Heren

In het tweede jaar van Gezel A starten leerlingen met het maken van basiskledingstukken voor de specialisatie Dames of Heren waarvoor gekozen is. Bij Dames is dit een rok, een blouse en pantalon. Bij Heren is dit een overhemd, een gilet en pantalon.

Beoordeling
Gezelfase A wordt afgesloten met de Gezel A beoordeling. Een positieve beoordeling is voorwaarde voor deelname aan Gezelfase B van 1,5 jaar.

Toelatingseisen 

Een kandidaat-leerling moet over voldoende basisvakmanschap beschikken om toegelaten te worden tot Gezelfase A.

De Meesteropleiding heeft een toelatingsexamen waarmee wordt vastgesteld of dit vakmanschap wordt beheerst. Dit toelatingsexamen bestaat uit een intakegesprek en een toelatingsproef van 2 dagen in een van onze ateliers waarin de kandidaat-leerling kledingstukken vervaardigt. 

GEZELFASE B

In Gezelfase B leren de leerlingen complexere kledingstukken maken waarin zij technieken adequater kunnen toepassen. In deze fase wordt het sneller kunnen werken toegevoegd aan het streven naar perfectie. Dit laatste is altijd onze focus. De leerlingen met specialisatie Heren maken diverse colberts, een historisch overhemd en een pantalon op snelheid. Bij de specialisatie Dames maken leerlingen een japon, een tailleur en een korset.

Beoordeling

Gezelfase B wordt  ook afgesloten met een beoordeling.

PRAKTISCHE INFORMATIE DEELTIJD GEZEL A EN B

Opleidingsduur en intensiteit:

Gezelfase A duurt 2 jaar, verdeeld over 34 weken per jaar, één dag per week van 9.00-17.00 uur. De huiswerkbelasting is minimaal 16 uur per week.

De lesdag voor het 1e jaar van de deeltijdopleiding gezel A is op zaterdagen. De lesdag van de deeltijdopleiding van het  2e jaar van de deeltijdopleiding gezel A kan variëren per specialisatie en groep. 

Gezelfase B duurt 1,5 jaar, één dag per week, van 9.00-17.00 uur. De lesdag van gezel B kan variëren per specialisatie.

De huiswerkbelasting is minimaal 16 uur per week.

Groepsgrootte

Gezel A: Er worden maximaal 16 leerlingen toegelaten.

Gezel B: Maximaal 12 leerlingen.

Opleidingskosten Gezel A en B deeltijd

De opleidingskosten bedragen € 3.950,- exclusief 21% btw per jaar (€ 4.779,50,- inclusief btw per jaar).

Betaling in drie termijnen behoort tot de mogelijkheden tegen betaling van administratiekosten.

De Meesteropleiding Coupeur (een stichting zonder winstoogmerk) wordt niet bekostigd door de overheid. Voor de leerling is er geen tegemoetkoming mogelijk in studie- en reiskosten vanuit de overheid. Mogelijk is er recht op aftrek van studiekosten of andere schooluitgaven. Dit is na te vragen bij de Belastingdienst.

Materiaalkosten

Per jaar ontvangt de leerling een stoffen- en fourniturenpakket dat dekkend is voor de te maken projecten. Extra materialen (ongeveer € 350 per jaar) zijn voor rekening van de student.  Alle reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van de student.

De Meesteropleiding Coupeur adviseert daarnaast een gereedschappenpakket aan te schaffen, eventueel verkrijgbaar bij de Meesteropleiding Coupeur.

Boeken

Kosten voor syllabi en naslagwerken zijn ongeveer € 350-400,- per jaar en worden aan het begin van het studiejaar in rekening gebracht bij de student.

Startdatum

De startdatum voor het 1e jaar van de deeltijdopleiding gezel A 2021-2022 is zaterdag 17 september 2022.

 

 

 

 

 

 

Perfectie tot de laatste steek

"Het vak van coupeur zit in de lift, ook in Nederland, waar de meesteropleiding coupeur hooggekwalificeerde jonge vakmensen aflevert".

Lees hier het volledige artikel gepubliceerd in het Volkskrant magazine van 7 maart. 

IN DE MAAK

Meesteropleiding Coupeur & De Bijenkorf 2021

Van 9 maart tot en met 6 juni 2021 presenteerde Room_On_The_Roof een mode expositie IN DE MAAK in de etalages van de Bijenkorf.

Meer nieuws