Gezel-A - deeltijd

Opleiding tot Gezel-A

De tweejarige deeltijdopleiding leidt tot het beroep en niveau van Gezel-A. Een Gezel-A is werkzaam in een theater-, couture of modeatelier, waar gespecialiseerde (maat)kleding van zeer hoge kwaliteit gemaakt wordt. Een Gezel-A streeft naar perfectie in de technische uitvoering van een kledingstuk.

Opleidingsduur en -intensiteit

De opleiding tot Gezel-A duurt twee jaar en is in deeltijd: per studiejaar heeft de opleiding een omvang van 34 weken, een dag per week van 9.00-17.00 uur inclusief een uur pauze. De huiswerkbelasting is minimaal 8 uur per week. 

Toelatingseisen

Een kandidaat-student moet over voldoende basisvakmanschap beschikken om toegelaten te worden, het gezelniveau. Dit gezelniveau toetsen we d.m.v. het toelatingsassessment bestaande uit een intakegesprek en een proefwerk op ons atelier waarin de kandidaat-student zelfstandig kledingstukken vervaardigt.

Curriculum

Het curriculum is, met uitzondering van de stages en externe opdrachten, vergelijkbaar met het eerste jaar van de opleiding tot Meestercoupeur.

Het curriculum is zeer praktijkgericht, gefocust op kwaliteit en bestaat uit:

            •           technische trainingen

            •           o.a. lessen in: patroontekenen, kostuumgeschiedenis en stoffenleer

            •           vanaf het tweede jaar vervaardigen van kledingstukken 

Groepsgrootte

Per cohort worden er maximaal 34 studenten toegelaten. De groepsgrootte is afhankelijk  van de te volgen lessen en opdrachten.

Cultuur van de opleiding

Een sfeer van vakateliers waar professioneel geleerd en gewerkt wordt. De leermeesters en docenten hebben er eer in om de studenten het beste uit het coupeurvak bij te brengen. Iedereen heeft een volwassen rol in de bedrijfscultuur van De Meesteropleiding Coupeur en is verantwoordelijkheid voor mensen, gebouw en omgeving.

Vervolgopleidingen

Na het behalen van het certificaat Gezel-A, kan de student, na een toelatingsgesprek, instromen in het tweede jaar van de voltijdse opleiding tot Meestercoupeur of in deeltijd de opleiding Gezel-B en Gezel-C volgen. De student kan ook specialisatiecursussen volgen bij De Meesteropleiding Coupeur.

Opleidingskosten
De opleidingskosten bedragen € 3.900,- exclusief 21% btw per jaar (€ 4.719,- inclusief btw per jaar). Het bedrag dient voor aanvang van de studie te zijn betaald. Betaling in drie termijnen behoort tot de mogelijkheden tegen betaling van administratiekosten.
De Meesteropleiding Coupeur adviseert een gereedschappen pakket aan te schaffen. Extra kosten voor materialen, gereedschappen en boeken/syllabi zijn ongeveer € 350,- per jaar. Alle reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van de student.
 
Startdata
Bij voldoende inschrijvingen start de volgende groep op vrijdag 22 september 2017

 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nieuw! PASSTUDIO TE HUUR

Na London, New York en Hong Kong, lanceert Alvanon een passtudio bij de Meesteropleiding Coupeur.

De eerste Alvanon Passtudio van Nederland!

Aanmeldprocedure opleiding

Aanmelden bij een van de opleidingen van de Meesteropleiding Coupeur, hoe doe je dat?

Meer nieuws