Gezel-C Dames of Heren - deeltijd

GEZEL-C Dames of Heren – deeltijd

De eenjarige deeltijdopleiding leidt tot het beroep en niveau van Gezel-C. Een Gezel-C is werkzaam in een theater-, couture- of modeatelier, waar gespecialiseerde (maat)kleding van zeer hoge kwaliteit gemaakt wordt. De Gezel-C streeft naar perfectie in de technische uitvoering van een kledingstuk.

Opleidingsduur en -intensiteit

De opleiding tot Gezel-C duurt een jaar en is in deeltijd: het studiejaar heeft een omvang van 34 weken, een dag per week van 9.00 tot 17.00 uur inclusief een uur pauze. De huiswerkbelasting is minimaal 8 uur per week.

Toelatingseisen

Een kandidaat-student moet aantoonbaar over gevorderd vakmanschap beschikken om toegelaten te worden. Vergelijkbaar met het niveau van Gezel-B. Een assessment kan deel uit maken van de selectie-procedure.

Curriculum

Het curriculum is zeer praktijkgericht, gefocust op kwaliteit en bestaat uit:

  • Dames: technische trainingen, cocktailjurk en mantel
  • Heren: technische trainingen, smoking met los binnenwerk

Groepsgrootte

Per cohort worden er maximaal 34 studenten toegelaten. De groepsgrootte is afhankelijk van de te volgen lessen en opdrachten.

Cultuur van de opleiding

Een sfeer van vak ateliers waar professioneel geleerd en gewerkt wordt. De leermeesters en docenten hebben er eer in om de studenten het beste uit het coupeurvak bij te brengen. Iedereen heeft een volwassen rol in de bedrijfscultuur van De Meesteropleiding Coupeur en verantwoordelijkheid voor mensen, gebouw en omgeving.

Vervolgopleidingen

Na het behalen van het certificaat Gezel-C kan de student, na een toelatingsgesprek, doorgaan met het afstudeertraject tot Meestercoupeur. De student kan ook specialisatiecursussen volgen bij De Meesteropleiding Coupeur.

Opleidingskosten

Opleidingskosten De opleidingskosten bedragen € 3.900,- exclusief 21% btw per jaar (€ 4.719,- inclusief btw per jaar). Het bedrag dient voor aanvang van de studie te zijn betaald. Betaling in drie termijnen behoort tot de mogelijkheden tegen betaling van administratiekosten.

De Meesteropleiding Coupeur adviseert een gereedschappen pakket aan te schaffen. Extra kosten voor materialen, gereedschappen en boeken/syllabi zijn ongeveer € 350,- per jaar. Alle reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van de student. Startdata Bij voldoende inschrijvingen start de volgende groep op vrijdag 22 september 2017.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.