Opdrachtgevers

Maken, maken, maken

Opdrachtgevers
Binnen de opleiding staat kwalitatief hoogwaardig werken centraal. Om het vak te leren in realistische beroepsomstandigheden vindt de studie plaats in een omgeving van professionele ateliers en krijgen de leerlingen gedurende de studie een aantal opdrachten van externe opdrachtgevers. Per jaar worden opdrachten met de beroepspraktijk ontwikkeld. Dit zijn een mode/couture project, een opdracht voor theaterkostuums (toneel, opera of ballet) en het ontwikkelen van een replica voor museale toepassing.

Externe ateliers (stage)
Tijdens de opleiding werkt iedere leerling voor minimaal 3 maanden mee aan producties op een extern atelier (buitenatelier) om aan die praktijk specifieke leerervaringen op te doen. Een extern atelier kan zowel in Nederland als in het buitenland gevestigd zijn. Zoveel mogelijk wordt de stage gekoppeld aan de specialisatie wensen van de leerling.

MEER INFORMATIE VOOR OPDRACHTGEVERS

De Meesteropleiding Coupeur werkt met en voor externe opdrachtgevers en onderhoudt nauwe relaties met theaters en couturiers. Opdrachtgevers kunnen, ongeacht de complexiteit van de opdracht, altijd rekenen op een professionele uitvoering. Bij het gunnen van een opdracht aan de ateliers van de Meesteropleiding Coupeur bent u gegarandeerd van kwalitatief hoogwaardig werk en draagt u bij aan de opbouw van een nieuwe generatie meestercoupeurs.

Betaalde opdrachten worden als een zakelijke transactie beschouwd, met de opdrachtgever als klant en de ateliers van de Meesteropleiding als uitvoerder. In samenspraak met de klant wordt het complexiteitsniveau van de opdracht bepaald, zodat deze goed aansluit bij de kwaliteit van de uitvoerende studenten en de fase van hun studie. In het begin van de opleiding zijn de opdrachten nog relatief eenvoudig. Vanaf het tweede jaar neemt de complexiteit toe en in het laatste, het derde, jaar leveren studenten werk van hoog niveau.

Bent u geïnteresseerd in het uitbesteden van een opdracht aan de Meesteropleiding, neem dan contact op met de Meesteropleiding Coupeur. Dat kan door een mailtje te sturen naar info@meesteropleidingcoupeur.nl of te bellen met 020 820 1153.

 

MEER INFORMATIE OVER EXTERNE ATELIERS

Tijdens de studie werken de studenten een semester mee aan een productie op een extern atelier. Dit vindt alleen plaats in een fase waarin de student al een behoorlijk vakmanschapniveau heeft bereikt. Voor de student levert het werken op een extern atelier interessante praktijkervaring op. Het externe atelier kan rekenen op een tijdelijke, extra werknemer met een hoge mate van vakkennis. Zo hebben beide partijen profijt van deze werkrelatie.

De Meesteropleiding Coupeur hecht veel belang aan het matchen van de studenten en de externe ateliers. De vakkundigheid van de student moet passen bij de aard van het werk, de kwaliteitseisen en de complexiteit van de productie op het externe atelier. Andersom moet de productie en het aanwezige vakmanschap op het externe atelier aansluiten bij de Meesteropleiding en de leerfase waarin de student zich bevindt. Vooraf aan een plaatsing worden de wederzijdse kwaliteitscriteria nauwkeurig besproken en vastgelegd om tot het beste resultaat te komen.

Heeft u een theater- of coutureatelier en bent u geïnteresseerd in de medewerking van een bekwame coupeur in opleiding? Bent u gemotiveerd om een student van de Meesteropleiding Coupeur een rijke leerervaring aan te bieden door hem of haar te laten meewerken aan een productie op uw atelier? Neemt u in dat geval contact op met ons op. Dat kan door een mailtje te sturen naar info@meesteropleidingcoupeur.nl of te bellen naar 020 – 820 11 53.

PERSBERICHT: Krachten bundelen voor de nieuwe generatie coupeurs

Vakmanschap van het hoogste niveau

Meesteropleiding Coupeur is hét voorbeeld als het gaat om verdiepend vakmanschap, ofwel vakmanschap op een hoger niveau. Streven naar perfectie, aandacht voor detail en kwaliteit… alles om te komen tot dat perfect gemaakte kledingstuk. Al eerder ging de Stichting Meesteropleiding Coupeur een nauwe samenwerking aan met het ROC van Amsterdam en HBO Drechtsteden. Dit resulteerde in een nieuwe geaccrediteerde 2 jarige Ad-opleiding én een nieuw ontwikkeld mhbo-traject tot Tailor Professional.

De Stichting Meesteropleiding Coupeur en haar opleidingen houden nu op te bestaan maar het verdiepende vakmanschap blijft behouden. Onder de vlag van het ROC van Amsterdam en HBO Drechtsteden worden met het mhbo- en Ad-traject twee nieuwe vakmanschapsopleidingen vormgegeven. Bij deze opleidingen worden de kennis, het netwerk en een aantal goederen van Meesteropleiding Coupeur ingezet. Op 12 april tekenden de drie partijen de officiële overeenkomst.

Klik om meer te lezen.

Meesteropleiding Coupeur sluit haar deuren

... maar de vakmanschapsopleiding wordt in een nieuwe vorm voortgezet door HBO Academy.

Informatie en vragen over de voltijdopleiding Tailor Professional: info@hbo-academy.nl 

www.hbo-academy.nl

Vragen over financien/administratie van Meesteropleiding Coupeur:

ariaan.witteveen@gmail.com

Meer nieuws