Voltijd Tailor Professional

2-jarige voltijdopleiding

De 2-jarige voltijdopleiding Meesteropleiding Coupeur is een praktijkgerichte vakopleiding op hbo-niveau.

Het onderwijs is ingericht op basis van een op ambachtsprincipes ontwikkeld onderwijstraject. Het traditionele Leermeester – Gezel – Leerling systeem is vertaald naar het huidige onderwijs van Meesteropleiding Coupeur. Kenmerkend is de grote nadruk op de student als maker, het leren vervaardigen van complexe kledingstukken en het kunnen werken in een grote mate van zelfstandigheid. Volledige techniekbeheersing, oog voor een hoge mate van perfectie en het streven naar een uitmuntende kwaliteit in het coupeursvakmanschap zijn belangrijke eigenschappen van de ambachtelijke vakspecialist.

Je studeert af binnen de gekozen specialisatie dames- of herencoupeur.

HBO Drechtsteden en ROC van Amsterdam - Flevoland realiseren samen met de Stichting Meesteropleiding Coupeur deze unieke opleiding.

De opleiding

Ambacht, vakmanschap & specialisatie.

Met de opleiding Meesteropleiding Coupeur ontwikkel je je tot een hoog niveau op het gebied van het coupeursvakmanschap.

De focus ligt op het kunnen vervaardigen van het eenmalige of eerste kledingstuk, zoals bijvoorbeeld een uniform, couturestuk, kostuum voor theater/dans/tentoonstelling, gelegenheidskleding, eerste proefmodel van een mode-ontwerp.

Je studeert twee jaar lang op de ateliers van Meesteropleiding Coupeur. Je werkt met historische en hedendaagse vakkennis en vaardigheden aan steeds complexere opdrachten, kledingstukken. En je verwerft inzicht in het coupeursvak, de beroepsmogelijkheden en de rol die je als coupeur binnen een atelier, met een opdrachtgever of met een klant inneemt.

De opleiding is gericht op vakmanschap; het kleermakersambacht staat centraal in de opleiding. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, kennis van het werkveld, het doen van onderzoek en de betekenis van de coupeur in de huidige veranderende modepraktijk.

Je wordt opgeleid voor het werkveld van couture, mode, opvoeringskunsten, musea en gelegenheidskleding. Je wordt een volwassen partner in het samenwerken met de ontwerper, couturier, artdirector, conservator of kan werken voor de individuele klant.

Als afgestudeerde “Tailor Professional” sta je met beide voeten in de praktijk, behoud je het overzicht, verbind je mensen en middelen en koppel je daarmee denken aan doen.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De Meesteropleiding Coupeur biedt aan huidige mbo- studenten niveau 4 en aan de getalenteerde autodidact de mogelijkheid een hogere kwalificatie (hbo niveau) te verwerven in het coupeursvakmanschap.

Je voldoet aan de eisen om toegelaten te worden tot onze voltijdopleiding als je een afgeronde mbo-4 Mode- Maat/FashionTailor of gelijkwaardige opleiding op dit mbo-niveau hebt. Een havo of vwo-diploma gecombineerd met bewijsbaar talent behoort ook tot de mogelijkheden om toegelaten te worden.

Er is altijd sprake van een toelatingsprocedure bestaande uit een intakegesprek en toelatingsproef.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor mensen van 21 jaar en ouder via de 21+ toets. Kijk
op https://www.hbodrechtsteden.nl/infowijzer-21-plus

Wil je graag in aanmerking komen voor een plaats in de opleiding of heb je hier nog vragen over? Neem dan contact op met info@meesteropleidingcoupeur.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Duur van de opleiding is 2 jaar.

Vorm van de opleiding

Meesteropleiding Coupeur is een fulltime opleiding. Je brengt vijf dagen per week door op school.

Het werken – maken - en studeren in de ateliers van de opleiding is de basis van de gehele studie.
De begeleiding door vakdocenten is in het eerste studiejaar intensief. Naarmate de studie vordert dien je steeds meer zelfstandig te werken en zelfstandig te studeren. En krijg je complexere opdrachten onder handen.

In het tweede studiejaar werk je e?e?n module in de vorm van een stage op een atelier naar keuze in de praktijk. Dit atelier dien je te kiezen in lijn met je persoonlijk beoogde vakspecialisatie en professionalisering.

Kledingstukken vormen het centrum van integrale opdrachten, waarbinnen aanverwante zaken als onderzoek doen, verslaglegging, patroontekenen, maatnemen, kennis van beroepspraktijk, planning etc. worden behandeld.

Daarnaast vormen het oefenen van technieken, kennisvakken, praktijkbezoeken, workshops en lezingen onderdeel van het programma.

Wat ga je in de opleiding Meesteropleiding Coupeur leren?

Tijdens de opleiding leer je:

1) complexe coupeur technische oplossingen te bedenken, te ontwikkelen en uit te proberen om hiermee

2) de ontwerpconcepten van de couturier, artdirector, opdrachtgever of klant naar waarde en op kwalitatief hoogstaand niveau te realiseren

3) sturing te geven aan de uitvoering van coupeursopdrachten

4) als coupeur onderzoek te doen naar nieuwe of innovatieve ontwikkelingen van coupeurstechnieken, materialen en methoden

5) jezelf als coupeur aan te sturen en doorlopend verder te ontwikkelen.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De opleiding Meesteropleiding Coupeur bestaat uit 8 modules van elk 10 weken (per jaar 4 modules, tezamen 2 jaar).

De opleiding is opgebouwd uit een aantal hoofdpijlers:

Embodied Skills

Het ambachtelijk werken;

Hand-, machine-, constructie-, bewerkings- en afwerkingstechnieken;

Kledingstukken basistechnieken op basis van ambachtelijk vakmanschap;

Logboek & Portfolio ontwikkeling.

Materiaalkennis.

Het kunnen maken van o.a. perfecte basiskledingstukken zoals een blouse, rok, gilet en pantalon.

Patroontekenen

is geïntegreerd in de opleiding. Het curriculum is gericht op het kleermaken en niet specialistisch op patroontekenen. Alle patroontekenlessen staan in relatie met de curriculumkledingstukken en het kunnen maken op maat op een model, klant of mannequin.

Dames/heren Specialisatie

Specialisatie heren- of dames coupeurstechnieken. Na de eerste module kies je voor de heren- of damesspecialisatie.

Historische context

Onderzoek Historisch Coupeursvakmanschap.

Complexe Coupeursvraagstukken aan de hand van historische Kledingstukken.

Voorbeelden zijn o.a. een historisch overhemd, historische onderkleding, korset, gilet en pantalon.

Kostuumgeschiedenis afgestemd op het vakmatig kunnen analyseren van historische kleding.

Contemporaine context

Onderzoek Creatief Coupeursvakmanschap.

Complexe Coupeursvraagstukken uit de beroepspraktijk van Couture/Mode.

Voorbeelden zijn de tailleur, cocktailjurk, avondjapon,  smoking en de rokjas.

Kostuumgeschiedenis afgestemd op het vakmatig kunnen analyseren van mode.

Ondernemen en Organiseren

Onderzoek van de beroepspraktijk;

Aanstuurder (executant) in uitvoeringstrajecten;

Zelfstandig en autonoom kunnen werken.

Persoonlijke & Professionele Ontwikkeling

Reflectie;

Feedback geven en ontvangen;

Vakkundige communicatie;

Onderzoek naar de beroepsrollen van de coupeur;

Stage; specialisatie door praktijkervaring in een atelier in het werkveld;

Projectmatig kunnen werken.

Ontwerpen

behoort niet tot de opleiding. Expliciet onderdeel van de opleiding is wel het interpreteren van kledingontwerpen naar technische uitvoering. Hier hoort ook het samenwerken met ontwerpers en artdirectors bij.

Het eindexamen

Je studeert af met een Eerste Meesterproef. Met dit eindexamenproject bewijs je jouw kennis en vaardigheden in een meesterstuk. Dit is een outfit die moet worden nagemaakt. Het eindwerk voldoet aan een door de opleiding gestelde moeilijkheidsgraad.

Met een grote mate van zelfstandigheid, met de inzet van creërend constructief en theoretisch onderzoek weet je een complex kledingstuk/outfit op maat van een model te vervaardigen.

Kwaliteit

Alle leermeesters en vakdocenten verbonden aan de opleiding werken in de praktijk en hebben ruimschoots ervaring in het coupeurswerkveld.

Diploma

Ben je geslaagd voor deze opleiding, dan ontvang je het instellingsdiploma Tailor Professional van HBO Drechtsteden.

Voor deze tweejarige opleiding op hbo-niveau begint HBO Drechtsteden aan een intensief accreditatieproces met als doel het realiseren van de graad Associate degree (Ad).

Beroepen

Als gespecialiseerde coupeur werk je samen met of voor opdrachtgevers in de beroepspraktijk van couture, commerciële mode, opvoeringskunsten, musea, gelegenheidskleding. Dat kan zijn de couturier, de ontwerper, de artdirector, conservator, het instituut. Tot en met de individuele klant.

Dit kan een functie zijn binnen het atelier van een merk, ontwerper, organisatie, maar ook als zelfstandige coupeur kan je op freelance basis met opdrachtgevers aan de slag.

In de commerciële modepraktijk speel je als gespecialiseerde coupeur een rol in het ontwikkelen van de eerste sample, de toile, van een nieuw ontwerp. Of ben je een sparringpartner in het ontwikkelen van een bespoke mode-aanbod.

Kenmerkend aan het ambachtelijke vakmanschap is dat alle werkervaringen in de praktijk (ook ná de opleiding) zorgdragen aan meer verdieping in het vak en bijdragen aan het doorgroeien tot een specialist op meesterniveau.

Met de opleiding Meesteropleiding Coupeur is een stevige en unieke basis gelegd voor dit doorlopend verder leren en ontwikkelen in het vak

Studiebelasting

Je werkt en studeert 40 uur per week, 5 dagen, in de ateliers van Meesteropleiding Coupeur.

Tijdens de eerste modules van het traject is de begeleiding door vakdocenten hoog. Per dag heb je ook minimaal 1 tot 3 uur zelfstandig werken.

Dat kan in het tweede studiejaar oplopen tot 6 uur zelfstandig werken en studeren op de ateliers van de opleiding.

Naast de verplichte lesstof schrijf je een persoonlijk ontwikkelplan met doelen die je wilt bereiken tijdens het opleidingstraject en bouw je een portfolio op met bewijzen van jouw ontwikkeling.

Ook maak je een logboek waarin je zelf al je geleerde vaktechnieken weet vast te leggen en te registreren. Op deze manier ontwikkel je een persoonlijk naslagwerk dat altijd weer ingezet kan worden in de praktijk later.

Je hebt coaching gesprekken en je presenteert regelmatig je eigen voortgang aan docenten en medestudenten.

De stage in een atelier naar keuze wordt ook begeleid en is er sprake van een werkbezoek.

Startdatum

De eerste lesdag vindt plaats op maandag 29 augustus 2022.

Einddatum van de opleiding is in de zomer van 2024. 

Locatie

Meesteropleiding Coupeur Amsterdam

Jan Maijenstraat 11 – 15

1056 SE AMSTERDAM (west)

020 – 820 1153

Lesdagen en Tijden

De lessen vinden dagelijks, maandag tot en met vrijdag, plaats van 9.00 tot 17.00 uur.

Toelating

Om je te kunnen inschrijven is er eerst sprake van een toelatingsprocedure. Deze bestaat uit twee onderdelen, een intakegesprek en een toelatingsproef.

Aan de hand van zelfgemaakte kledingstukken of andere producten waarin kleermakerstechnieken zijn toegepast heb je een intakegesprek. In dat gesprek wordt je werk door een vakdocent bekeken en met je besproken. Naast het gesprek en het door ons te beoordelen werk bespreken we ook je motivatie voor de studie en plannen voor de toekomst. Er bestaat vanzelfsprekend de mogelijkheid om zelf vragen te stellen.

Als het intakegesprek succesvol is verlopen volgt een tweedaagse toelatingsproef. Onder begeleiding van een docent werk je twee dagen aan een kledingstuk. Hieraan kunnen we je aanpak, werkwijze, techniekbeheersing, dialoog met de docent, snelheid en andere zaken afleiden. Na afloop van de proef worden het werkproces en het gemaakte resultaat met je besproken.

Op basis van het gesprek en de proef volgt het advies voor inschrijving.

Groepsgrootte

Er worden maximaal 20 leerlingen toegelaten.

Prijzen

De prijs voor de opleiding die begint op 29 augustus 2022 bedraagt € 7.100 per jaar, BTW vrij.

Aanvraag STAP-subsidie van € 1.000 is mogelijk. 

Betaling in termijnen is mogelijk. Je betaalt het collegegeld dan in tien termijnen per studiejaar. De administratiekosten hierbij bedragen € 100 per betalingsregeling.

Per jaar ontvangt de leerling een stoffen- en fourniturenpakket dat dekkend is voor de te maken projecten. Extra materialen (ongeveer € 350 per jaar) zijn voor rekening van de student.

Houd ook rekening met een bedrag voor literatuur van ca. € 400 per jaar.

De Meesteropleiding Coupeur adviseert daarnaast een gereedschappenpakket aan te schaffen, eventueel verkrijgbaar bij de Meesteropleiding Coupeur.

Alle reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de student. 

Aanmelden

Aanmeldingen voor de 2-jarige voltijdopleiding lopen uitsluitend via HBO Drechtsteden.

https://www.hbodrechtsteden.nl/opleiding/meesteropleiding-coupeur

De aanmelding is in deze fase nog vrijblijvend. HBO Drechtsteden controleert of je voldoet aan de toelatingseisen. In dat geval start de toelatings-procedure. Na een succesvolle afronding van de toelatingsproef word je aanmelding door HBO Drechtsteden omgezet in een definitieve inschrijving.

Vragen over de toelatingsprocedure kun je stellen via info@meesteropleidingcoupeur.nl

 

Perfectie tot de laatste steek

"Het vak van coupeur zit in de lift, ook in Nederland, waar de meesteropleiding coupeur hooggekwalificeerde jonge vakmensen aflevert".

Lees hier het volledige artikel gepubliceerd in het Volkskrant magazine van 7 maart. 

IN DE MAAK

Meesteropleiding Coupeur & De Bijenkorf 2021

Van 9 maart tot en met 6 juni 2021 presenteerde Room_On_The_Roof een mode expositie IN DE MAAK in de etalages van de Bijenkorf.

Meer nieuws